GRÆSHOPPER

Græshopperne er privat børnehave for de 2,10 - 6 årige. Gennem et tæt samarbejde med vuggestuen  lærer børnene at omgås hinanden og tage hensyn til de børn, der er mindre end dem selv. Overgangen til børnehaven opleves rolig og er en længerevarende udslusningsprocess.

Dagens gang

Der er mulighed for at spise morgenmad fra kl. 7.00 til 8.00. Børnehuset tilbyder havregryn, havregrød samt cornflakes.

Når børnene møder, er der fri leg indtil kl. 9.

Kl. 9 er der fælles formiddagsmad bestående af børnenes medbragte frugtposer.

Efter frugt laves der forskellige aktiviteter. Eksempelvis tegne, male, synge, sy eller en tur i gymnastiksalen, til den nærliggende gård eller i kæret. Når vejret er godt leger børnene også ude om formiddagen.

Når klokken nærmer sig 11 rydder vi op og gør klar til samling. Her kan børnene fortælle om oplevelser eller historier – eller måske får de læst en historie. Samlingen kan også tage udgangspunkt i et af de læreplanstemaer der arbejdes med i børnehuset.

Efter samling spiser vi vores medbragte madpakker, og der bliver serveret vand og mælk til. Nogle gange tager vi vores madpakker med på tur eller med ud på terrassen eller i madpakkehuset vi kan godt lide at spise udenfor.

Vi ser gerne, at jeres barns madpakker indeholder en varieret kost. Børnehuset Mariehønen har som udgangspunkt den holdning, at der er forældrene, der skal lære deres børn gode kostvaner.

Efter madpakkerne er der middagshvil for børnene i ca 20 minutter. De børn der har brug for en middagslur bliver puttet ovenpå og medmindre andet aftales sover de til de selv vågner. Herefter er det forskelligt om alle børnene leger ude eller der er gang i kreative aktivteter inde.

Ca. kl. 14 - 14.30 er der eftermiddagsmad.

I garderoben er der en tavle, hvor dagens og kommende dages begivenheder beskrives. Læs derfor altid beskederne på tavlen – og tjek kassen for, om der er sedler med hjem.

Derudover sendes månedsbrev og andet relevant info til forældre med hjem via barnets garderobe, så barn og forældre altid er informeret om hvad der sker i børnehuset.

Forventninger til forældrene

Da Børnehuset Mariehønen er en privat institution, er vi afhængige af engagerede forældre.

Uden Jer – ingen OS!!

Derfor forventer vi, at I som forældre

fortæller os, hvis der er noget i gerne vil ha hjælp til. Det kunne være at vinke farvel. Det er ikke let at vide hvem der skal bruge lidt hjælp – så hiv fat i en af de ansatte

følger med på tavlen, så I kan tale med Jeres barn om, hvad der er sket den pågældende dag – og evt. hvad der skal ske de næste dage

venter på og/eller hjælper Jeres barn med at rydde op, inden I går hjem

hjælper barnet med at holde orden i garderoben

orienterer om fridage og ferier – og besvarer forespørgsler om fremmøde i ferier – og OVERHOLDER besvarelsen, så vi ikke står med for meget indkaldt personale

siger, hvis der er noget I er uforstående overfor eller utilfredse med. Det er også en mulighed at kontakte én fra bestyrelsen. Vi ønsker det bedste samarbejde om det bedste børnehus

orienterer os om væsentlige begivenheder/ ændringer i barnets liv. Hvis I har brug for at snakke er afleverings- og hentningstidspunktet ikke altid ideelt. Spørg hellere om vi kan tage en snak på et andet tidspunkt

deltager aktivt i rengøring og vedligehold. Den daglige rengøring foretages af personalet, mens den ugentlige grundigere rengøring er en forældreopgave. Turnusliste og beskrivelse af rengøringens omfang hænger på opslagstavlen

deltager i forældremøder, arrangementer/fester og 2 arbejdsweekender, hvor forældre og ansatte i samarbejde udfører praktisk arbejde som f.eks. havearbejde, vedligeholdelse af bygninger mv., rengøring osv

Huskeseddel

Hver dag:

Madpakke - husk navn på!

Frugtposen med formiddagsmad.

Til garderoben:

Regntøj og gummistøvler

Ekstra tøj

Futter

Overtøj og fodtøj der passer til årstiden

Huer og vanter

Til søvn:

Evt. bleer, bamse og sut. Navn i alt tøj og på madkassen. Der er mange børn og dermed mange ting at holde styr på, så det er en hjælp til både dit barn, personalet samt jer som forældre at der er navn i/på alt ting.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen i Børnehuset Mariehønen følger Hjørring Kommunes takster for børnepasning, og der gives søskenderabat, således at der betales fuld pris for det dyreste barn og ½ pris for øvrige børn..

Forældrebetaling skal ske ved direkte overførsel til Børnehuset Mariehønens konto senest den 1. i måneden.

Udmeldelse eller ændring af timetal kan kun ske pr. den 1. eller 15. i måneden og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

Årsplan

Forældremøder afholdes 1- 2 gange årligt. Et i årets første halvår, hvor der er forældrevalg til bestyrelsen, samt evt. et forårsforældremøde, der kan have forskellig form og indhold.

Forældresamtaler tilbydes, når barnet er startet i børnehuset, samt én gang årligt, og inden barnet starter i skole. Har I forældre - eller personalet - brug for yderligere samtaler, aftales dette nærmere.

Forældre/bedsteforældre kaffe ca. 2 gange om året.

Arbejdsweekender, hvor alle forældre og ansatte i samarbejde udfører praktisk arbejde som fx vedligeholdelse af bygninger, malearbejde, havearbejde, rengøring osv.1- 2 gange om året.

Andre arrangementer kan f.eks. være: julestue, arbejdsdag eller forældredag.

Gode ideer er velkomne!