Sommerfuglene er en privat vuggestue for de 0 - 2,10 årige. Vi har et tæt samarbejde med børnehavedelen Græshopperne, så børnene kender hinanden, personalet og huset, når de er gamle nok til at fortsætte i børnehave

Dagens gang

Der er mulighed for morgenmad mellem kl. 7.00 og 8.00. Tilbuddet består af havregryn, havregrød eller cornflakes. Der er dog også mulighed for at medbringe anden morgenmad til sit barn. Det kunne være øllebrød, yoghurt eller lignende.

Ved 8.45 tiden finder vi frugtposerne frem - husk navn på. Indholdet i frugtposerne kan være frugt og grøntsager - gerne skåret til, så det er klar for barnet til at spise. Der kan også være lidt brød, yougurt, grød eller mos i frugtposen.

Når formiddags måltidet er spist, er det tid til en tur på legepladsen. Vi har en dejlig sandkasse og forskellige køretøjer som skal udforskes.  Det kan også være, at vi går en tur ned til den nærliggende gård og ser på dyrene eller ned til dammen og fodrer ænderne.

Når det er frokosttid, går vi ind og spiser vores medbragte madpakker. En gang om måneden ca. er der fælles maddag for både Sommerfuglen og Græsoppen hvor nogle af børnene hjælper med at tilberede maden.  

Børnene pusles efter behov dagen igennem.

Efter frokosten puttes de i deres egne trygge barnevogne, så de kan fordøje de indtryk, de har fået i løbet af formiddagen. Der er lavet en ”stillezone”, hvor de store børn ikke må lege, så længe de små sover. Der arbejdes ud fra, at børnene sover middagslur indtil de vågner med mindre andet er aftalt

Barnevognene ”overnatter” inde i et af udhusene, og dynerne tages med ind.

Eftermiddagsmaden tilbydes, når børnene er kommet op fra middagsluren.

Herefter vil der være fri leg til mor eller far kommer og henter.

.

Forventninger til forældrene

Da Børnehuset Mariehønen er en privat institution, er vi afhængige af engagerede forældre.

Uden Jer – ingen OS!!

Derfor forventer vi, at I som forældre

fortæller os, hvis der er noget i gerne vil have hjælp til. Det kunne være at vinke farvel. Det er ikke let at vide hvem der skal bruge lidt hjælp – så hiv fat i en af de ansatte

følger med på tavlen, så I kan tale med Jeres barn om, hvad der er sket den pågældende dag – og evt. hvad der skal ske de næste dage

venter på og/eller hjælper Jeres barn med at rydde op, inden I går hjem

hjælper barnet med at holde orden i garderoben

orienterer om fridage og ferier – og besvarer forespørgsler om fremmøde i ferier – og OVERHOLDER besvarelsen, så vi ikke står med for meget indkaldt personale

siger, hvis der er noget I er uforstående overfor eller utilfredse med. Det er også en mulighed at kontakte én fra bestyrelsen. Vi ønsker det bedste samarbejde om det bedste børnehus

orienterer os om væsentlige begivenheder/ ændringer i barnets liv. Hvis I har brug for at snakke er afleverings- og hentningstidspunktet ikke altid ideelt. Spørg hellere om vi kan tage en snak på et andet tidspunkt

deltager aktivt i rengøring og vedligehold. Den daglige rengøring foretages af personalet, mens den ugentlige grundigere rengøring er en forældreopgave. Turnusliste og beskrivelse af rengøringens omfang hænger på opslagstavlen

deltager i forældremøder, arrangementer/fester og 2 arbejdsweekender, hvor forældre og ansatte i samarbejde udfører praktisk arbejde som f.eks. havearbejde, vedligeholdelse af bygninger mv., rengøring osv.

 

Huskeseddel

Hver dag:

Madpakke - husk navn på!

Frugtpose til formiddagsmad

TIl garderoben:

Regntøj og gummistøvler

Ekstra tøj

Futter

Overtøj og fodtøj der passer til årstiden

Huer og vanter

Til søvn:

Sut, bamse og evt. "nulle"klud

Barnevogn, fluenet og dyne

Derudover er det vigtigt med  i alt navn tøj, sko, bamse, sut m.m.

Der er mange børn og dermed mange ting at holde styr på, så det hjælper både dit barn og personalet at skrive navn i/på alt ting og ikke mindst  jer forældre hvis der mangler noget, er det lettere at  genkende med et navn i.

Et vuggestuebarn kan endnu ikke altid genkende sine egne ting/tøj så hjælp dit barn :-) Vi kan anbefale navnelapper, der findes flere på markedet, men tjek evt Navnelapper.dk

Forældrebetaling

Forældrebetalingen i Børnehuset Mariehønen følger Hjørring Kommunes takster for børnepasning, og der gives søskenderabat, således at der betales fuld pris for det dyreste barn og ½ pris for øvrige børn.

Forældrebetaling skal ske ved direkte overførsel til Børnehuset Mariehønens konto senest den 1. i måneden.

Udmeldelse eller ændring af timetal kan kun ske pr. den 1. eller 15. i måneden og skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel.

Årsplan

Forældremøder afholdes 1- 2 gange årligt. Et i årets første halvår, hvor der er forældrevalg til bestyrelsen, samt evt. et forårsforældremøde, der kan have forskellig form og indhold.

Forældresamtaler tilbydes, når barnet er startet i børnehuset, samt én gang årligt, og inden barnet starter i skole. Har I forældre - eller personalet - brug for yderligere samtaler, aftales dette nærmere.

Forældre/bedsteforældre kaffe 2 gange om året.

Arbejdsweekender, hvor alle forældre og ansatte i samarbejde udfører praktisk arbejde som fx vedligeholdelse af bygninger, malearbejde, havearbejde, rengøring osv. 1-2 gange årligt.

Andre arrangementer kan f.eks. være: juletræsfest, fastelavnsfest, arbejdsdag eller forældredag.

Gode ideer er velkomne!