Ane Maries Hus

Ane Maries Hus blev opført i 1941 og var oprindeligt en stiftelse for ugifte kvinder eller enker fra Vrensteds Sogn. Opførelsen blev bekostet af sagfører Anders Olesen. Han var sagfører i Nørresundby, men stammede fra Vrensted. Stiftelsen blev opkaldt efter hans mor, Ane Marie Andersen, født Drivsholm.

Ane Maries Hus - som institution

Efter ombygning af stiftelsen Ane Maries Hus, blev den til en kommunal integreret institution. Ombygningen blev gennemført på grundlag af frivillig arbejdskraft og aktivitet. Ane Maries Hus var hjemsted for kommunal børnehave og SFO i perioden 1992 til 2011.

I 2011 besluttede Hjørring Kommune at lukke Ane Maries Hus og henvise børnene til pasning i Løkken eller Vrå børnehaver. Denne beslutning var en flok initiativrige forældre ikke enige i, og man besluttede at oprette en privat institution i stedet. Den nye institution Børnehuset Mariehønen slog dørene op den 1. august 2011 i de eksisterende lokaler i Ane Maries Hus. Børnehuset har plads til op til 40 børn og er delt op i en pasningsordning for de 0 - 2,10 årige og en børnehave for de 2,10 - 6 årige.