Støtteforening

I forbindelse med etablering af det private børnehus "Børnehuset Mariehønen" - oprettes en støtteforening, der har det formål at støtte bestyrelsen samt driften af børnehuset. Kontingentet er kr. 50,-.

Støtteforeningen hjælper fortrinsvis med forbedringer og vedligeholdelse af bygningen, men også med anskaffelse af andre ting der kommer børnene til gode, f.eks. ting til legepladsen.

Støtteforeningens bestyrelse nedsættes på den årlige generalforsamling i Børnehuset Mariehønen, hvor der vælges en kontaktperson til støtteforeningens bestyrelse, fra bestyrelsen i Børnehuset.

Bestyrelsen for støtteforeningen står for kontakten til og opkrævningen af kontingent fra foreningens passive medlemmer.

Støtteforeningen står for forskellige arrangementer.