Bestyrelsen  består af:.

Formand: Jannik Skovsted Røge

Næstformand: Louise Palsgaard 

Kasserer: Lone Pedersen 

Menigt medlem: Per Bech Guldbrandt Nielsen

Foreningsudpeget: Jens Jørgen Vittrup Jensen

Personalerepræsentant: Maria Hedemann Villadsen 

Suppleanter: Helene Dal Jensen